040 - 6800 200 / support@intendit.se
Mån till Tors: 08:00-17:00 / Fre: 08:00-16:00
Webbyrå i Malmö

Integritetspolicy

 1. Omfattning
  Denna persondatapolitik gäller vår användning av de personuppgifter som samlas in genom eller i samband med hemsidan för WeIntendit AB (”Intendit”). Med personuppgifter menas alla uppgifter, som kan hänföras till ett företag eller en privatperson.

  Användning
  Intendit använder insamlade uppgifter för:
  • Att förbättra Intendits hemsidas innehåll och utformning.
  • Att förhindra otillåten användning av hemsidan.
  • Att utveckla produkter, som uppfyller kundernas önskemål.
  • Att planera framtida marknadsföring.
  • Att behandla inkomna hänvändelser.
  • Att diagnosticera eventuelle tekniska problem.
 2. Cookies
  I samband med ditt besök på Intendits websida, sparas ibland vissa uppgifter i form av en cookie eller liknande fil. Dessa uppgifter ger Intenditnyttig information om användningen av hemsidan. Om du inte vill att det sparas cookies på din dator, rekommenderar vi att du slår denna funktion ifrån i din webbläsare. I samband med det vill vi dock göra dig uppmärksam på att detta kan medföra att vissa funktioner på vår hemsida möjligtvis inte kommer att fungera korrekt.
 3. Google Analytics
  Intendits hemsida kan använda Google Analytics, som är en extern statistiktjänst, som levereras av Google, Inc. ("Google"). I samband med den kommer det att skickas uppgifter till servrar som drivs av Google eller Googles underleverantör. För uppgifter insamlade i samband med Intendits användning av Google Analytics, gäller Googles riktningslinjer angående skydd av personuppgifter. Google har förpliktat sig att efterleva Förenta Staters handelsministeriums "Safe Harbor"-principer, som utvecklades i samråd med Europa-Kommissionen för att leva upp till EUs normer för tillräckligt skydd av personuppgifter.
 4. Förvaring av data
  Alla registrerade uppgifter förvaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de i persondatapolitikens nämnda syften. Vissa data förvaras okrypterade, dock är alla data skyddade mot ovidkommande tillgång. Det används dessutom firewalls för att undvika oauktoriserad åtgång från Internet.
 5. Utlämning av uppgifter
  Intendits kan lämna ut personuppgifter till en betrodd tredjepart om det är nödvändigt i samband med Intendits drift, härunder till underleverantörer som utför uppgifter på Intendits vägnar. I samband med det kommer den betrodda tredjeparten att vara förpliktad att hålla sig till Intendits persondatapolitik.

  Utöver vad som redan har angetts i denna persondatapolitik, kommer vi inte att lämna ut personkänslig information, med mindre vi enligt gällande laggivning blir ålagda att göra det, t.ex. i samband med förundersökning av kriminalitet, eller om vi värderar att det är nödvändigt för att skydda vår, våra kunders eller användarnas egendom, rättigheter eller personlig säkerhet.
Twitter Dela Google+ Dela Facebook Dela Linkedin Dela

Förfrågan och rådgivning

Är du intresserad av våra tjänster eller har någon annan fråga. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida  OK