Kom igång med att skriva för webben

Kom igång med att skriva för webben

Skriv så korta och enkla texter som möjligt. Börja alltid med det viktigaste. De första raderna kan vara avgörande för att få besökaren intresserad av att läsa vidare. Många specialister menar, att runt 80 % av besökarna, läser bara rubriker och ingresser (inledande text). Lägg därför det mesta av krutet på dessa och använd de sökord som är viktiga för ditt företag. Runt 5-6 ord är lagom i rubrikerna, var tydlig med ditt budskap. Använd gärna kompletterande mellanrubriker på samma sätt.

En ingress bör innehålla max 4 meningar och tydligt beskriva vad kommande text innehåller. Håll gärna ner storleken på brödtexten så mycket det går. Välj snygga bilder som ytterligare lyfter fram ditt budskap. 

Guida alltid din besökare till att ta nästa steg. Vad vill du att besökaren ska göra? länkas vidare? kontakta dig? ladda ner en pdf-fil? köpa en produkt? Visa detta tydligt!

Senaste blogginlägg

Sitekarta | © WeIntendit AB 2016
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida