Annonseringsbegrepp – Ordlista

2022-06-02 -

Betald annonsering körs till stor del via plattformar så som Google Ads eller Facebook Ads. Det finns ett antal begrepp kopplade till betald annonsering via dessa plattformar som kan vara bra att hålla koll på för att kunna analysera sina resultat. Det är även bra för att kunna sätta upp mål inför kommande annonseringskampanjer. Mätvärdena blir som en fingervisning för om man ska ändra något i sin annons om den inte presterar som den ska, genom att t.ex. jämföra sin CTR med andra företag inom branschen. Nedan presenteras en ordlista med vanliga begrepp kopplade till betald annonsering, både med förkortningar och på svenska och engelska. 

Ordlista

Ad spend (Annonseringsbudget) Hur mycket pengar som spenderas på annonserna

CTR – Click through rate (Klickfrekvens) Andelen användare som klickat av de som sett annonsen (%)

Impressions (Exponeringar) Hur många gånger annonsen har visats

Reach (Räckvidd) Hur många användare som sett annonsen

Click (Klick) Hur många gånger personer har klickat eller interagerat med annonsen

CPC – Cost per click (Kostnad per klick) Hur mycket ett enskilt klick kostat

CPM – Cost per mille (Kostnad per 1000 visningar) Hur mycket 1000 visningar kostat

CPA – Cost per acquisition (Kostnad per förvärv) Hur mycket ett förvärv har kostat

Conversion (Konvertering) När en användare slutför ett mål

Micro conversion (Mikrokonvertering) När användaren utför ett delmål. T.ex. Formulär eller samtal

Ordlista över annonseringsbegrepp

Macro conversion (Makrokonvertering) När användaren utför ett slutmål. T.ex. Köp av produkt.

CVR – Conversion rate (Konverteringsfrekvens) Andelen användare som konverterat från annons (%)

Conversion value (Konverteringsvärde) Hur mycket varje konvertering är värd i pengar

ROAS – Return on adspend (annonsintäkt/annonskostnad) Hur mycket vi får tillbaka på varje spenderad krona av kampanjbudgeten. Räknas ut genom följande modell: Konverteringsvärde/kostnad

ROI – Return on investment (Avkastning på investering) Hur mycket vi får tillbaka på varje spenderad krona av den totala investeringen. Räknas ut genom följande modell: (intäkter – kostnad för sålda varor) / kostnad för sålda varor

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: