Vad är ChatGPT & hur används verktyget?

2023-10-04 -

I nutidens digitala tid har användning av AI (artificiell intelligens) och maskininlärning blivit allt vanligare. Ett verktyg som det diskuteras mycket kring när det kommer till AI och textgenerering är ChatGPT. I detta blogginlägg ska vi gå igenom vad ChatGPT är, hur det fungerar, dess fördelar och de många användningsområden som det kan bidra till.

Du hittar ChatGPT på följande länk: chat.openai.com

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är ett verktyg skapat av OpenAI som är en framstående forskningsorganisation inom artificiell intelligens. Det är baserat på GPT-3.5-arkitekturen och representerar den senaste utvecklingen inom naturlig språkbehandling (NLP). I grunden är ChatGPT ett AI-system som är tränad på en enorm mängd textdata från internet, vilket gör den kapabel till att förstå och generera text på ett imponerande sätt. 

Hur fungerar ChatGPT?

ChatGPT använder sig av AI och maskininlärning för att ge svar på förfrågningar, instruktioner och uppmaningar i textform. Dessa uppmaningar och frågor kallas för “prompts”. 

Vad är prompts?

Prompts är helt enkelt den text eller den fråga som en användare ställer för att få ett specifikt svar eller en genererad text. Prompts används ofta för att styra och rikta AI-verktygets respons i en önskad riktning för att få önskat svar eller innehåll. Att formulera en klar och preciserad prompt är viktigt för att uppnå de bästa resultaten när man använder AI-system som ChatGPT.

Verktyget använder en teknik som kallas transformermodell, som kan förstå sammanhanget i en prompt och producera relevant och sammanhängande text som svar. ChatGPT har förmågan att svara på frågor, skapa texter, skapa scheman, generera kod och mycket mer.

Exempel 1 – Om du exempelvis vill att ChatGPT ska generera en kort historia om en pojke så kan din prompt vara något liknande “Skriv en kort historia om en pojke som tycker om att cykla”. 

Exempel 2 – Om du exempelvis vill att ChatGPT att hjälpa dig att komma på vad du och familjen ska äta under veckan kan din prompt vara något liknande “Skapa en veckomatsedel på kvällsmat till en barnfamilj”.

Enligt exempel 1 och 2 så ger prompten tydliga instruktioner till systemet om vad det förväntade resultatet är. ChatGPT försöker därefter generera ett svar som är relevant utifrån din prompt och dess instruktioner. Desto tydligare prompt desto mer kan du rikta resultatet du får av ChatGPT.

Verktyg ChatGPT

Fördelar med ChatGPT

Snabbt och effektivt: ChatGPT möjliggör snabb och effektiv kommunikation genom att generera text på begäran. Detta kan vara särskilt användbart för chatbots, kundtjänstsystem och andra applikationer som kräver automatiserad textgenerering.

Mångsidighet: Modellen kan användas för en mängd olika ändamål, från att svara på enkla frågor till att skapa komplexa texter, översättningar och mycket mer. Det gör den användbar i olika branscher och användningsområden.

Lätt att använda: Användningen av ChatGPT kräver inte teknisk expertis och är enkel för de flesta att använda, vilket gör det tillgängligt för en bred publik.

Kreativt innehållsskapande: ChatGPT är också ett kreativt verktyg och kan användas för att generera texter, artiklar, berättelser och poesi. Det är ett kraftfullt verktyg för författare, skribenter och contentskapare som behöver inspiration.

Språköversättning: Verktyget kan användas för att översätta text mellan olika språk snabbt och effektivt.

Att tänka på!
Det är viktigt att komma ihåg att även om ChatGPT har många fördelar, finns det också utmaningar och begränsningar samt risk för felaktiga svar. Det är rekommenderat att använda ChatGPT som ett komplement till den mänskliga expertisen och känslan. Testa dig fram i verktyget, det är bara fantasin som sätter gränser!

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: