Marknadsför företaget med Facebook Ads

2022-04-20 -

I dagens digitala samhälle är det en stor fördel för företag att finnas på sociala medier och att marknadsföra sig via dem. Facebook är den största plattformen för sociala medier och har hela 2.8 miljarder användare över hela världen. I Sverige har ca 70% använt Facebook under senaste året och 54% av internetanvändarna använder Facebook dagligen. Många privatpersoner finns därmed på Facebook vilket gör plattformen till en attraktiv kanal för företag att nå ut till nya potentiella kunder. 

Varför annonsera på Facebook?

Facebook är en populär kanal för marknadsföring och är en kostnadseffektiv annonseringsplattform jämfört med annan annonsering. Via Facebook annonsering är det möjligt att nå ut till ett stort antal personer, vilket gör det möjligt att nå ut till nya potentiella kunder. Annonseringen bidrar därmed till ökad varumärkeskännedom bland den valda målgruppen.

Under kampanjens gång samlas viktig statistik in som gör det möjligt för framtida kampanjer för retargeting och lookalike målgrupper. Retargering är ett sätt att annonsera mot besökare som tidigare visat intresse för företaget. Att annonsera mot en lookalike målgrupp innebär att annonserna visas för personer som är så lika som möjligt de personer som tidigare visat intresse för företaget. 

Annonsverktyget Facebook Ads Manager gör det också möjligt att annonsera via olika ställen på Facebook så som i nyhetsflödet och i videor med mera men också via Instagram och Messenger. 

Nå ut till rätt målgrupp

En av de främsta fördelarna med Facebook Ads är att det finns möjlighet att nå ut till specifika målgrupper. Facebook är en plattform som samlar mycket data om sina användare som sen kan användas för att specificera vilken målgrupp annonsen ska synas för. Det går att ställa in parametrar som kön, ålder, geografisk plats, intressen med mera för att nå ut till rätt målgrupp. Det går även att köra A/B test på olika målgrupper för att analysera vilken målgrupp som är mest lämplig. 

Facebookannonsering

Vi hjälper er med Facebook annonsering

Vi på Intendit hjälper er att sätta upp ett annonskonto, ta fram lämplig målgrupp, sätta upp kampanjen och skapa en ad copy utifrån företagets grafiska profil. Vi optimerar annonserna kontinuerligt under tidens gång och efter avslutad kampanj skickar vi en rapport med statistik över resultatet.

Öka varumärkeskännedomen och nå ut till fler potentiella kunder genom att visa upp ditt företag för just din målgrupp på Facebook! 

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: