Måste jag ha mycket text på hemsidan för att ranka?

2023-02-16 -

Många tror felaktigt att de behöver en stor mängd text på sin hemsida för att uppnå bästa möjliga ranking. Men sanningen är att det handlar mer om kvalitet än kvantitet när det kommer till hemsidans innehåll och därför är inte mängden text själva lösningen. 

Vilken betydelsen har kvalitativ text för SEO?

Googles har en utvecklad algoritm som används för att avgöra vilka hemsidor som bör visas högt upp i sökresultatet. Deras algoritm tar hänsyn till flera olika faktorer som påverkar rankingen, inklusive kvaliteten på hemsidans innehåll. I sökresultatet vill Google visa de mest relevanta hemsidorna för sökningen. Därför är det viktigt att ha innehåll som är relevant, intressant, informativt och unikt för att kunna ranka högt.

När det kommer till sökmotoroptimerad text handlar det om att få Google att snappa upp hemsidans relevans till specifika sökord och sökfraser. Därför ska man se till att viktiga sökord och fraser används på ett naturligt sätt i texterna på hemsidan. Det är viktigt att se till att inte överdriva användningen av specifika ord eftersom det kan leda till en så kallad ”keyword stuffing” vilket i sin tur kan få negativa effekter på rankingen. 

Försök även att undvika att ha mycket duplicerat innehåll på hemsidan, detta då duplicerat innehåll kan förvirra Google. Duplicerat innehåll gör att Google själva måste avgöra vilken sidan som är mest relevant för sökorden, vilket inte är optimalt.

kvalitativ text seo

Vad innebär kvalitativ text?

Kvalitativ text är text som är noggrant granskad, informativ och användbar för användare. Den kvalitativa texten är också optimerad för sökmotorer genom att använda relevanta sökord och fraser, samtidigt som den fortfarande är läsbar för användare. Texten ska i sin tur svara på användarens frågor och dess avsikt med sökningen.

Hur mycket text behöver jag på min hemsida?

Det finns ingen exakt mängd text som du måste ha på din hemsida för att ranka högt på Google. Kvalitetet på texten är viktigare än själva mängden, en kort men informativ text är bättre än en lång text som inte tillför någon nytta för besökaren. Generellt rekommenderas det att ha minst 300 ord på varje sida för att visa Google att du har ett relevant och användbart innehåll som ger besökaren värde.

Det viktigaste är alltså inte mängden text utan att du har tillräckligt med unik och relevant text för att hjälpa Google att förstå vad hemsidan handlar om. Samt för att ge användarna värdefull information som får besökarna att stanna kvar på sidan.

Läs mer om vår SEO-tjänst!

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: