Att skriva sökmotoroptimerade texter

2021-10-15 -

Google är en sökmotor för text och innehållet på hemsidan är en viktig faktor när det kommer till rankingen i sökresultatet. Hur skriver man då sökmotoroptimerade texter till hemsidan? Jo, det finns en del saker att tänka på och några saker att undvika när man skriver en text anpassad för sökmotorn Google. Nedan kommer vi att gå igenom hur man ska tänka när det kommer till rubriker och textinnehåll på hemsidan och vad man bör undvika ur ett SEO-perspektiv.

Rubriker

När det kommer till en hemsidas rubriker är dessa viktiga för besökaren såväl som för Google. Huvudrubriken (H1) är något av det första besökaren ser, den talar dessutom om för besökaren och Google vad sidan handlar om. Det är därför viktigt att huvudrubriken väcker intresse och är relevant för innehållet på sidan. Gör H1 rubriken anpassad för sökmotorer genom att inkludera sökordet du vill synas på. 

Rubrikerna på en hemsida går i hierarki från H1 (huvudrubrik) till underrubriker från H2-H6, där H2 är underrubriken till H1 o.s.v. Rubriker används för att skapa struktur över hemsidans innehåll, detta genom att dela in texten i relevanta stycken. Se till att skriva rubriker som är relevanta, lättförståeliga och skapar intresse så att besökaren vill stanna kvar på sidan längre. 

Innehåll

Det pratas ofta om vikten av hemsidans innehåll eftersom det är en av de viktiga faktorerna när det kommer till hur hemsidan rankar i sökmotorer. Innehållet är också viktigt för att besökaren ska förstå hemsidan och få intresse av att läsa mer. 

När man skriver text är det viktigt att försöka tänka ur besökarens perspektiv och att texten kan kopplas till besökarens sökning på Google. Vad tror du att personen söker på som kan vara intresserad av din hemsida? Det gäller alltså att förstå besökares avsikter när de gör en sökning på Google och att tillfredsställa det behov personen har. Avsikten kan vara allt från att få mer information, få svar på en fråga, hitta en produkt eller liknande. Det gäller att texten motsvarar personens förväntningarna på hemsidan och därmed är anpassad till vad besökaren vill läsa. 

Textens innehåll bör riktas mot de sökordet eller sökfrasen man vill synas på. Detta genom att skriva relevanta texter som inkluderar sökordet eller sökfrasen. Med fördel kan även synonymer och böjningar till sökordet användas på ett naturligt sätt. Det finns delade åsikter gällande hur många gånger sökorden ska användas, men huvudregeln är att skriva högkvalitativt innehåll där sökordet förekommer naturligt. För att ha en riktlinje att utgå från rekommendera vi en sökordsfrekvens på mellan ca 1-3%. 

Hur man skriver sökmotoroptimerade texter

Vilken textmängd bör man ha? Det finns inget självklart svar på hur mycket text en hemsida och dess undersidor bör innehålla, men en riktlinje att utgå från är att försöka komma upp i ca 300-500 ord per sida. Men glöm inte bort att det ska vara högkvalitativt innehåll som är relevant, unikt och naturligt.

I övrigt är det bra att veta att sökmotorer också tar hänsyn till nytt innehåll på hemsidan och anser det som något positivt, så det är viktigt att kontinuerligt uppdatera innehållet på sidan.

Vad bör man undvika

Det finns några saker man bör undvika när man skriver en sökmotoroptimerad text. Undvik en sökordfrekvens på över 3% av texten, då en för hög sökordsfrekvens kan anse som “Keyword stuffing” av Google. Om sökordet upprepas för ofta kan det få en negativ effekt i rankingen utifrån Googles algoritm för användarvänlighet, se därför till att sökordet kommer in naturligt i texten. 

Som tidigare nämnt är det viktigt att innehållet är unikt, om innehållet är kopierat eller väldigt snarlikt så går det under “duplicate content”. Duplicerat innehåll anses vara en negativ faktor när det kommer till rankingen i Googles sökresultat. 

Under 2022 lanserade Google sin Helpful content update vars syfte är att belöna innehåll som är skrivet av människor, för människor. AI-skriven text är således inget att rekommendera längre. Än så länge fungerar uppdateringen endast för engelskspråkiga sidor, men den kommer med största sannolikhet att lanseras för fler språk inom kort. 

Undvik dolt innehåll som exempelvis text med samma färg som bakgrunden som besökaren inte kan se. Detta användes mycket förr, men på senare tid anses dold text som något negativt eftersom användarvänligheten är en av de viktigaste faktorerna för ranking.

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: