Sökmotorvänlig uppbyggnad av URL-struktur

2022-05-19 -

URL:en för en hemsida är den som står i adressfältet i webbläsaren. URL är en förkortning för Uniform Resource Locator och kan även kallas för webbadress. Det är hemsidans URL som är det första Google läser av för att förstå vad sidan handlar om. Därför är det viktigt hur sidans URL:er är uppbyggda ur ett SEO-perspektiv med en tydlig struktur och inkluderade sökord. Om URL:erna inte handlar om hemsidans innehåll kan det vara svårare för Google såväl som besökarna att förstå hemsidan. Se därför till att hemsidan har relevanta och sökmotorvänliga URL:er

URL:ens uppbyggnad

En URL är uppbyggd av flera delar som protokoll, www, domännamn och toppdomän. Samt är olika undersidor på hemsidan vanligtvis uppbyggda med katalog och permalänk, som inkluderas i URL:en.  Exempel på en URL:

SEO-vänlig URL-struktur

Http/https är hemsidans protokoll och står för “Hypertext Transfer Protocol” S:et i https står för Secure. Https är därför säkrare än http och just säkerhet är en viktig faktor för Google när det kommer till SEO. Efter protokollet kommer vanligtvis “www” som anger att informationen finns på World Wide Web. Därefter kommer domännamnet och toppdomänen. Toppdomänen kan bland annat säga vilket land sidan har ursprung från, exempel på toppdomäner är .se, .nu och .com. Utöver detta finns det kataloger som är överordnade sidor och sen själva permalänken som ligger i katalogen.

Varje “/ /” i en URL är en sorts katalogstruktur som talar om hierarkin på en hemsida. I  exemplet här ovan där /hundmat/torrfoder/ innebär att hundmat är högre upp i hierarkin än torrfoder. Dock har inte alla hemsidor samma URL-struktur utan det kan skilja sig något. 

Hur skapar man sökmotorvänliga URL:er?

Här är ett exempel på två olika URL:er för att förtydliga vikten av URL-uppbyggnaden. Den översta URL:en är tydlig och förklarar att det finns en sida som handlar om torrfoder på en katalog-sida om hundmat. Den andra URL:en däremot är rörig och säger varken Google eller besökaren något om hemsidan. 

Bra: https://www.hund.se/hundmat/torrfoder/
Dålig: https://www.hund.se/P!-mt8-x3n_7c28l-1-QvNy14nl_U_sdl4/

Sökmotorvänlig URL-struktur
  1. URL:en ska hållas så kort som möjligt med relevant information om sidan. Använd 1-2 viktiga sökord i URL:en som är relevanta för sidan. 
  2. I en URL ska olika ord alltid skiljas med ett bindestreck (-) vilket gör det lättare för sökmotorerna att läsa av URL:en och förstå de olika orden som finns med. 
  3. Använd HTTPS protokoll istället för HTTP. HTTPS innebär att sidan har ett SSL-certifikat och är säker.
  4. Undvik ord som binder samman ord eller beskriver förhållandet mellan orden, exempelvis och, på, eller, för osv. Dessa ord är inte nödvändiga för att Google ska kunna läsa av URL:en utan kort och koncist är bättre. 
  5. Använd små bokstäver och undvik de svenska bokstäverna åäö, skriv istället o eller a. Undvik även att ha massa siffror och symboler i URL:en. 
  6. Se till att URL-strukturen är uppbyggd med korrekt hierarki när det kommer till kataloger och undersidor. På så sätt blir hemsidan lättnavigerad och enkel för Google och besökare att förstå. 


Skapa en 301 redirect vid byte av URL

Sist men inte minst är det superviktigt att skapa redirects vid behov. Redirects eller 301:or bör användas om man ändrar URL:en på en befintlig sida, om man ändrar URL:strukturen eller om man tar bort en befintlig sida. Redirects är till för att säga till Google att en gammal URL ska leda till en ny URL. Genom att skapa en redirect ser man till att det inte blir några brutna länkar samt att man inte tappar länkkraft. Det bästa är dock om URL:erna är genomtänkta från början så att man kan undvika flertalet redirects. 

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: