Svenskarnas internetvanor 2022

2022-10-13 -

Tisdagen den 11 oktober publicerade Internetsstiftelsen sin årliga studie Svenskarna och internet som handlar om svenska folkets internetvanor under 2022. Sedan 2000 har Svenskarna och internet gjort undersökningar gällande Sveriges befolknings internetvanor och jämfört statistiken med föregående år. Studien kollar på olika aspekter inom hur vi kommunicerar och handlar på nätet, vilka sociala medier som används bland vilka åldersgrupper och mycket mer. Nedan presenteras en liten del av all den statistik och information som framkommit under studien. 

94 % är internetanvändare

Sedan 2021 är internetanvändningen i princip oförändrad. 94% av svenska folket är internetanvändare och hela 90 % använder internet dagligen. De övriga 6 % som inte använder sig av internet består nästintill endast av de äldsta i samhället, där var femte pensionär inte använder sig av internet. Så den största faktorn som påverkar användandet av internet är just personens ålder.

Användning av sociala medier

Under 2022 är användandet av sociala medier likvärdigt statistiken från 2021. Där Facebook, Instagram och Youtube fortsatt är de största plattformarna. Användandet av Twitch, Flashback, Reddit och Youtube är dock något minskat jämfört med föregående år. 

94 % av internetanvändare använder sociala medier någon gång ibland och 84 % använder sociala medier dagligen av de som är 8 år eller äldre. Av de som är 16 år och uppåt använder 88 % sig av sociala medier dagligen. Bland 10-talisterna ökar internetanvändningen jämfört med förgående år, vilket troligtvis beror på att de blivit ett år äldre. 

Personer födda på 70-, 80- och 90-talet är de som använder Facebook mest frekvent och ca 7 av 10 använder Facebook dagligen. Bland den yngre generationen av 00-och 10-talister sjunker användandet av Facebook drastiskt. Där 50 % säger sig ha använt Facebook senaste året men endast 2 av 10 använder Facebook dagligen. De personer som är mest aktiva med att lägga upp egna inlägg på Facebook är födda på 50-, 60- och 70-talet.

Användandet av Instagram är störst bland 80-, 90- och 00-talister och användningen av Instagram minskar bland den äldre generationen. Nästan hälften av användarna på Instagram publicerar egna inlägg i plattformen. Där 57 % av kvinnorna lägger upp inlägg jämfört med 32 % av männen. 

Drygt 4 av 10 personer följer olika företag och varumärken på deras sociala medier (främst via Facebook och Instagram) och vanligast är det bland 90-talisterna.

Svenskarnas internetvanor 2022

Köp på nätet via e-handel

När det kommer till att handla på nätet så är det 85 % av befolkningen som handlat från en e-handel senaste året. Detta är en minskning med 4 % jämfört med förgående år. De flesta av 70-, 80- och 90-talisterna har e-handlat i år. Av de pensionärer som använder internet har drygt 7 av 10 handlat på nätet 2022. När det kommer till köp via e-handel så är fördelningen mellan män och kvinnor likvärdig. 

Var tionde svensk kan inte genomföra betalningar vid köp på nätet och kvinnor behöver något mer hjälp än män. Under 2022 kan däremot 4 % fler pensionärer genomföra en betalning via e-handel jämfört med 2021. Men 2 av 10 pensionärer kan fortfarande inte göra betalningar via nätet.

De mest populära kategorierna att handla på nätet är kläder, skor och accessoarer samt presenter och julklappar. Både dessa kategorier ligger på en delad förstaplats, där 36 % har gjort majoriteten av sina köp inom kategorin på nätet under de senaste 12 månaderna. Därefter kommer läkemedel och hälsoprodukter, böcker samt hygien- och skönhetsprodukter. Mindre populärt är kategorierna alkohol och tobak där endast 5 % har handlat majoriteten av på nätet de senaste 12 månaderna. 

Detta och mycket mer kan man läsa om i rapporten. 
Läs hela studien på Svenskarnas och internets hemsida

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: