Svenskarnas internetvanor 2023

2023-10-19 -

Varje år publicerar Internetstiftelsen en studie av svenska folkets internetvanor. Studien kartlägger bland annat hur svenskarna använder sociala medier, hur vi konsumerar nyheter samt våra attityder kring övervakning på nätet. Här kommer vi att lyfta fram några nyckelpunkter från studien, med huvudfokus på internetanvändning och sociala medier. Vill du läsa hela rapporten, så hittar du den här.

96 av 100 svenskar använder internet

Internetanvändningen har legat på en hög nivå i många år. Trenden fortsätter under år 2023 där 96% av personer över 16 år uppger att de använder internet. Detta är en ökning med 1,2 procentenheter från föregående år. 4% uppger att de inte använder internet så ofta, så kallade sällananvändare. Det är endast 4% som aldrig använder internet, framförallt äldre människor. Gruppen som inte använder sig av internet hamnar fortsatt i ett digitalt utanförskap i samhället då många samhällstjänster utförs via nätet.

Användningen av sociala medier

Svenskarna har en fortsatt hög närvaro i de sociala kanalerna. Tiktok är den plattform som har växt mest under året, från 20% till 24%, medan Facebook är den kanal som tappat flest användare, från 71% till 68%. Trots tappet ingår Facebook fortfarande bland svenskarnas favoritplattformar, tillsammans med Youtube och Instagram. Endast 6% av sveriges internetanvändare uppgav att de inte använder några sociala medier alls. Hela 85% använder sociala plattformar varje dag, medan 91% är aktiva veckovis. Mest populära är kanalerna för personer födda efter 1970, där nästintill alla använder sociala medier. De främsta drivkrafterna till användningen är att bli underhållen, hålla kontakt med nära och kära samt att dokumentera sitt liv och bevara minnen.

Svenskarnas internetvanor 2023

Digital närvaro har aldrig varit så viktigt

Internet har blivit en självklar del av livet för de allra flesta i vårt avlånga land. Att synas på nätet har aldrig varit så viktigt som nu. Är du intresserad av att visa upp ditt företag i världens största skyltfönster? Vi erbjuder ett flertal tjänster inom digital marknadsföring, ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta nya kunder!

Här kan du läsa våra sammanfattningar från tidigare år:

Svenskarnas internetvanor 2022
Svenskarnas internetvanor 2021

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: