Status

Åtgärd krävs: Viktiga uppdateringar angående er domän

The following message will be delivered in Swedish, English and Finnish.

Åtgärd krävs: Viktiga uppdateringar angående er domän

Kära kund,
vi vill informera om att vi kommer att göra uppdateringar på våra servrar och detta kommer att påverka Er då ni har ett eller flera domännamn som vi på Intendit inte administrerar.

Serveruppdateringarna träder i kraft den 18 januari 2022. För att inte riskera att er hemsida blir otillgänglig efter detta datum måste ni ändra följande DNS-inställningar hos er nuvarande registrar.

Om ni har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta vår support:
040-6800200 / 

För att få hjälp med nedanstående ändringar hänvisar vi er i första hand till supporten för er nuvarande registrar. (Exempelvis: Loopia, One.com etc). Kopiera texten nedan och skicka det till supporten för din nuvarande registrar, alternativt att du gör det manuellt via din kontrollpanel hos din registrar.

  1. Ändra A-pekaren för dittdomännamn till 51.12.80.48
  2. Lägg till CNAME för www.dittdomännamn.se till www.dittdomännamn_se.intendit.online

——————————————————————————————————————-

Action required: Important updates regarding your domain
Dear Customer,
we want to inform you that we will make updates on our servers, and this will affect you as you have one or more domain names that we at Intendit do not administer.

The server updates will take effect on January 18, 2022. In order not to risk your website becoming unavailable after this date, you must change the following DNS settings at your current registrar.

For help with the changes below, we refer you primarily to your current registrar. (For example: Loopia, One.com etc). Copy the text below and send it to the support of your current registrar, or do it manually via your registrar’s control panel.

  1. Change the A-pointer for yourdmain to 51.12.80.48
  2. Add CNAME for www.dittdomännamn.se to www.yourdomain_se.intendit.online

——————————————————————————————————————-

Toimenpide vaaditaan, tärkeitä päivityksiä verkkotunnustanne koskien
­Hyvä asiakas,
tulemme tekemään päivityksiä palvelimillamme ja tämä vaikuttaa niihin asiakkaisiimme, joilla on yksi tai useampia verkkotunnuksia muualla kuin Intenditin hallinnassa.

Palvelinpäivitykset astuvat voimaan 18.1.2022. Jotta sivut eivät lakkaa toimimasta tämän päivämäärän jälkeen, teidän on muutettava seuraavat DNS-asetukset nykyisellä rekisterinpitäjällänne. Jos tarvitset apua allaolevaan, ota ensisijaisesti yhteys tämänhetkiseen rekisterinpitäjään.
(Esim: Loopia, One.com jne.)

Kopioi alla oleva teksti ja lähetä se tämänhetkisen rekisterinpitäjäsi asiakastukeen, tai tee se manuaalisesti rekisterinpitäjän ohjauspaneelin kautta.

  1. Vaihda sinundomainisi.fi A-osoitin -> 51.12.80.48
  2. Muuta CNAME www.sinundomainisi.fi – > www.sinundomainisi_fi.intendit.online

Intendit Status

Welcome to Intendit’s status page. Here you will find any operational disruptions or planned maintenance work. If you experience any disruption in your service, please contact us:

E-mail:

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: