Internationell webbyrå med mångårig erfarenhet

Intendit grundades 2013 men har rötter daterade tillbaka till 1999. Vi är en webbyrå med kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. År 2017 expanderade vi internationellt och etablerade vårt senaste kontor i Helsingfors, Finland. Sedan starten har vi levererat runt 10.000 hemsidor och webbshoppar till våra kunder. Vi har även hjälpt hundratals kunder med digital marknadsföring inom SEO, Google Ads och Facebook Ads.

David Jirverus COO & Head of sales

David Jirverus | COO & Head of Sales

Våra medarbetare - webbyrå Malmö & Stockholm

Vår medarbetare

Intendits team består av engagerade och drivna medarbetare med bred kompetens inom design, utveckling, försäljning, kundservice, ekonomi och digital marknadsföring. Läs mer om oss här!

Fullservice inom webb och digitalt

Vi är en fullservice byrå inom webbdesign och digital marknadsföring. 
Våra främsta ledord är enkelhet, tydlighet och korta processer.

Intendit arbetar med företag inom många olika branscher, stora såväl som små. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster till konkurrenskraftiga priser med stort fokus på ”value for money”.

Dokument

Nedan hittar du Intendits integritetspolicy, allmänna avtalsvillkor och personuppgiftsbiträdesavtal

Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via Intendits hemsida www.intendit.se (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.

Varje fysisk person vars personliga identifierbara information samlas in, registreras eller används av Intendit, har rätt att få veta hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (enligt personuppgiftslagen 1998:204 och från och med den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”lagen”). Med personlig identifierbar information avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, vänligen se nedan.

Personuppgiftsansvarig enligt lagen är Intendit AB, 556925-7057, (nedan kallad ”Intendit”, ”vi” eller ”oss”).

Vår tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten(www.imy.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Denna integritetspolicy är inte tillämplig för andra hemsidor. Vi uppmanar dig därför att läsa de integritetspolicys som är tillämpliga för andra hemsidor du besöker.

Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

1. Information som samlas in genom användning av vår hemsida  

A. Kontaktformulär

Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär, till exempel för att registrera dig för ett nyhetsbrev, begära en offert eller få information om våra tjänster. Informationen som du då ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi använder denna information för att:

 • förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar;
 • förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem du redan köpt eller har frågat om (såvida du inte har bett oss att inte tillhandahålla dig sådan information);
 • förse dig eller tillåta utvald tredje part att förse dig med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig (om du har samtyckt till detta);
 • anpassa din upplevelse på vår hemsida och se till att vår hemsida visas på det mest effektiva sättet för dig och på din dator.

Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför kan ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst till överförda uppgifter inte garanteras.

B. Logginformation

När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, såsom:

 • datum och tid för ditt besök;
 • typ av och version på webbläsare som du använder;
 • operativsystem;
 • din IP-adress (Internet Protocol);
 • den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter, svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan);
 • inställningen för tidszon; och
 • webbläsartillägg och version för systemadministration.

Dessa anonyma data gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig. 

C. Cookies

Vår hemsida använder sig av Cookies.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida fullt ut.

D. Användning av Google Analytics IP-anonymiseringsfunktionen

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att underlätta analys av din användning av vår hemsida. Informationen som genereras av dessa cookies, till exempel tid, plats och hur ofta du besöker vår hemsida, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där.

Enligt Google kopplas aldrig den IP-adress som skickas in av din webbläsare till annan data som Google innehar.

Vi använder Google Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion på vår hemsida. Funktionen gör att Google förkortar och anonymiserar din IP-adress innan den överförs från medlemsstaterna i Europeiska unionen eller stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om din aktivitet på vår hemsida åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till hemsides- och internetanvändning. Vi använder denna information för statistiska ändamål. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i den utsträckning som dessa data bearbetas av tredje part för Google räkning.

Vi använder Google Analytics, inklusive funktionen Universal Analytics. Universal Analytics tillåter oss att analysera aktiviteter på vår hemsida på olika enheter (t.ex. om du besöker vår webbplats via din bärbara dator och senare via din surfplatta). Detta uppnås genom att varje användare tilldelas ett pseudonym-användar-ID. En sådan tilldelning sker när du registrerar dig för ett konto eller när du loggar in med ditt unika användarnamn och lösenord. Ingen personlig information kommer att överföras till Google. Tillägg av ytterligare funktioner till Google Analytics via Universal Analytics, varken försämrar eller devalverar åtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter såsom IP-maskering eller webbläsartillägg.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner fullt ut på vår hemsida.

Google erbjuder ett inaktiveringsalternativ för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig större kontroll över vilka data som samlas in och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna information kommer ingen information om ditt besök på webbplatsen att skickas till Google Analytics. Aktiveringen hindrar emellertid inte överföring av information till oss eller till andra web analytics-tjänster som vi kan använda. För mer information om alternativet Inaktivera som tillhandahålls av Google, och hur du aktiverar detta alternativ, gå in på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Du kan också avaktivera personlig marknadsföring via följande länk: 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en & ref_topic = 7048998

Mer information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter på Google hittar du under: 
http://www.google.com/analytics/terms

2. Lagring och överföring av information till tredje part

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till medlemmar i vår koncern (dotterbolag, vårt slutliga moderbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen 2005:551) och tredje part-tjänsteleverantörer som hjälper oss att rikta oss till särskilda målgrupper, skräddarsy marknadsföring, samt förbättra och optimera vår hemsida.

Vi kan komma att överföra de personuppgifter som vi samlar in från dig till en destination utanför Sverige och, i vissa fall, utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det är nödvändigt för de ändamål för behandling som vi har beskrivit ovan (inklusive där vi överför dina personuppgifter till tredje part). I dessa fall kan hända att personal verksam utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer behandlar dina personuppgifter. Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling.

För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EES försäkrar vi att lämpliga åtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med lagen.

3. Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på andra hemsidor som du besöker.

4. Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

Intendit kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.

5. Tillgång till dina personuppgifter/rätt till rättelse och radering

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Varje begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den kontaktadress som anges i avsnitt 6 nedan.

6. Kontaktadress

Om du frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Intendit AB
Centralplan 8
211 20 MALMÖ       

E-post:     
Hemsida: www.intendit.se
Telefon: + 46 40 68 00 200

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för Intendit AB, 556925-7057

§ 1 Allmänt
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller Intendit AB:s ( ”Intendit”) avtal med företag (”Kunden”) gällande abonnemang för internettjänster.

§ 2 Omfattning
Abonnemangets omfattning specificeras i den för den aktuella tjänsten separata orderbekräftelsen som Intendit upprättar i samband med Kundens beställning, vilket utgör parternas avtal (”Avtalet”). Eventuella invändningar ska ha framställts skriftligen till Intendit senast inom åtta dagar från dagen för orderbekräftelsen för att kunna göras gällande.

§ 3 Informationsskyldighet
Det ankommer på Kunden att uppge och kontrollera att Kundens namn, adress, telefonnummer och epostadress är korrekt angivna i orderbekräftelsen samt att under abonnemangstiden omedelbart informera Intendit eventuella ändringar i dessa uppgifter.

§ 4 Intendit hemsida
Intendit erbjuder sig vid tecknande av hemsideabonnemang att åt Kunden designa och producera en hemsida enligt nedan.
Intendit presenterar Kunden inom trettio (60) arbetsdagar efter Startdatum ett förslag till hemsida. Hemsidan produceras med utgångspunkt från material som Intendit mottagit från Kunden inom tio dagar efter beställning. Om inget material då mottagits från Kunden produceras förslaget till hemsidan utifrån det material som är tillgängligt på annat sätt. Innan hemsidan publiceras på Internet genomför Intendit korrigeringar i grafisk design och innehållet på hemsidan med beaktande av de önskemål Kunden framställt om inom tio dagar efter att förslaget presenterades Kunden. Härefter svarar kunden själv för hemsidans utformning, om inget annat avtalats.

Hemsidan skall fungera i de senaste två versionerna av alla webläsare som har en version som används av minst 5% av svenska internetanvändare vid designens presentationsdatum. JavaScript behöver vara aktiverat för att hemsidan skall fungera.

De bilder som Intendit erbjuder från bildbank har en maxgräns på 5 bilder pga. överenskommelse med leverantör.

Förtydligande gällande fria uppdateringar och fri support från våra hemsideavtal

Fria uppdateringar och fri support
Är de ändringar som utförs av Intendits supportavdelning dvs. att våra kunder kan oavsett vilket av våra system/plattform deras hemsida är byggd i skicka in ändringar av hemsida, frågor gällande denna och uppsättning av nya mailadresser. Dessa ändringar som Intendits supportavdelning hjälper kunden med är ändringar av innehållet på hemsidan som texter, bilder och andra uppdateringar som går under innehållsändringar.

Gällande större innehållsändringar som Intendits support anser kommer att krävas längre tid än nedanstående arbetsdagar, så kommer Intendit att meddela kunden gällande detta ärende och utförligt förklara för kunden varför det anses som en större ändring och supportmedarbetaren sätter handläggningstiden på ärendet efter att denne uppskattat arbetstiden.

Handläggningstider för Intendits Support ses nedan räknat i arbetsdagar
Kort deadline (1-3 arbetsdagar): Mail, domän, driftstörning på hemsida eller mail, inloggning och lösenord till hemsida och mail.
Mellan deadline (4-6): Bilder, texter, banners, videos etc. som berör innehållet på hemsidan
Lång deadline (7-10): Större innehållsändringar (detta kan kommas att korrigeras av Intendit enligt texten ovan)

För att Intendits kundtjänst skall kunna utföra en korrekt ändring till varje kund, ligger ansvaret hos kunden att tydligt förklara i skrift vad som skall ändras gällande e-post och innehållet (text & bilder) på hemsidan.

*observera att ovan handläggningstider är under hög belastning och Intendit har som ambition att alltid utföra det arbete som kunden vill ha gjort inom 24 timmar.

Placeringsgarantin för SEO tjänst gäller under förutsättning att inga ändringar görs i hemsidans SEO-anpassade innehåll / FTP / CMS. I de fall då kund gör ändringar som påverkar sökmotoroptimeringen negativt har Intendit full rätt att starta avtalsfaktureringen. Om det krävs inloggning till extern hemsida (dvs en hemsida som inte ligger på Intendits servrar) åligger det kundens ansvar att omedelbart skicka in giltig inloggningsinformation till Intendit. Om Intendit inte erhåller inloggningsinformation inom senast 3 månader från avtalskrivning har Intendit rätt att starta avtalsfaktureringen.

Förtydligande gällande Intendits e-post
Intendit support och kundserviceavdelning supporterar och hjälper kunden endast med den webmail som kunden får åtkomst till vid start av hemsida dvs. att Intendit inte har möjlighet att varken supportera eller ansvara för om kunden använder någon form av e-postklient som tex. Microsoft Outlook. Gällande nyhetsbrevsfunktion så ingår uppsättning av en nyhetsbrevsmall och eventuell import av mailadresser men inte löpande support under abonnemangstid.

§ 5 Avtalstid och uppsägningstid
Om inte annat anges i orderbekräftelsen/avtalet löper abonnemanget initialt med en bindningstid om tolv månader räknat från dagen för orderbekräftelsen eller den senare dag som däri anges (”Startdatum”).

Avtal om hemsideabonnemang som inte sägs upp senast tre månader innan bindningstidens utgång förlängs automatiskt och löper därefter tillsvidare med tolv månaders uppsägningstid. Avtal om tilläggsprodukter upphör att gälla tolv månader efter giltig uppsägning.

Giltig uppsägning ska vara skriftlig och ställd till Intendit med uppgift om vilket abonnemang uppsägningen gäller samt undertecknad av behörig företrädare för Kunden. Intendit accepterar inte uppsägningar genom fullmakt som sker muntligen, via telefon eller genom mailkorrespondens. För att en uppsägning genom fullmakt skall vara giltig kräver Intendit att originalet skickas in via pappersdokument undertecknat av fullmaktstagaren och utställaren. 

§ 6 Startavgift och abonnemangsavgift
Vid tecknande av hemsideabonnemang debiteras Kunden en startavgift för produktion av hemsidan som betalas efter det att testsidan blivit godkänd av kunden och innan hemsidan publiceras på Internet.

Abonnemangsavgiften och eventuella tilläggsprodukter faktureras enligt villkor och med det belopp som angetts i orderbekräftelsen, eller om uppgift däri saknas, med den avgift som vid var tid gäller enligt Intendit:s officiella prislista för den aktuella produkten. Mervärdesskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer på de angivna priserna. 

§ 7 Betalningsvillkor
Betalning ska ske mot faktura inom trettio dagar från fakturadatum. Betalning efter förfallodagen ger Intendit rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och till lagstadgad ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader.

Vid utebliven betalning har Intendit rätt att pausa de tjänster som kunden har (mailtjänst samt hemsidetjänst) tills dess att de kan se skulden är reglerad. 

§ 8 Kunduppgifter
För att värna om Kundens intigritet hanterar Intendit all information om Kunden som konfidentiell och i enlighet med personuppgiftslagen. Intendit har dock rätt att lämna ut uppgift om Kunden om skyldighet därtill föreligger enligt domstols beslut eller uppmaning från polis eller annan myndighet.

Intendit har alltid rätt att använda kunduppgifterna för egen del som underlag för framtagande av statistik och marknadsaktiviteter. 

§ 9 Kundens ansvar
Det åligger Kunden att hålla uppsikt över den information och det material som hålls tillgänglig genom abonnemanget för att enligt svensk lag förhindra fortsatt spridning av skyddad uppgift eller skyddat material.

Kunden ansvarar själv för att den information och det material som hanteras genom abonnemanget inte gör intrång i tredjemans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande svensk lag eller förordning.

Kunden ansvarar för att den information och det material som hålls tillgänglig genom abonnemanget inte innehåller uppgift som upplevs som kränkande eller moraliskt förkastlig. 

§ 10 Avstängning och förtida upphörande
Intendit har rätt att stänga av abonnemanget med omedelbar verkan om det skäligen kan antas att abonnemanget används i strid mot gällande lag eller författning eller användningen annars uppenbarligen sker i strid mot avtalet.

Vid allvarligt avtalsbrott eller upprepat missbruk har Intendit dessutom rätt att häva avtalet och att kräva skadestånd för skada Intendit lidit eller kommer att lida till följd av Kundens agerande. 

§ 11 Intendit:s ansvar
Intendit ansvarar för att abonnemanget uppfyller avtalad specifikation enligt orderbekräftelsen. Mindre avvikelser och de inskränkningar i tillgängligheten som Intendit har rätt till enligt avtalet ska inte anses utgöra fel.

Intendit ansvarar endast för skador som har orsakats genom Intendit:s försummelse. Intendit är ersättningsskyldigt endast för direkt skada och ersättningen är sammantaget begränsad till ett belopp motsvarande den avgift Kunden betalat för innevarande faktureringsperiod, såvida det inte visas att Intendit förfarit grovt vårdslöst. Indirekt skada ersätts inte i något fall. 

§ 12 Force majeure
Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet av omständighet utanför hans kontroll som han inte borde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller kunnat råda över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från andra påföljder.

Om avtalets fullgörande väsentligen förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angivet förhållande äger part skriftligen frånträda avtalet. 

§ 13 Ändringar och tillägg
Intendit har rätt att under avtalstiden genomföra sådana ändringar av avtalsvillkoren som är nödvändiga på grund av teknikutveckling, tvingande lagstiftning eller liknande förhållanden. Ändring träder i kraft 90 dagar efter att den offentliggjorts på Intendits hemsida www.intendit.se eller på annat sätt meddelats Kunden. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet att upphöra vid villkorsändringens ikraftträdande om den är till nackdel för Kunden. I så fall ska uppsägning ske skriftligen och vara Intendit tillhanda senast 30 dagar före ikraftträdandet. 

§ 14 Överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan, helt eller delvis, utan Intendits föregående skriftliga godkännande.

Intendit äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan. 

§ 15 Tvist
Tvist mellan Kunden och Intendit angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. För det fallet att parterna inte kommer överens, ska tvisten lösas vid svensk allmän domstol enligt svensk rätt.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Detta personuppgiftsbiträdesavtal (detta ”Avtal”) mellan:

(1) Intendit AB, org.nr. 556925-7057 (”Biträdet”) och
(2) Kund som tecknat våra tjänster (”Ansvarig”)

(härefter enskilt benämnd ”part” och tillsammans ”parterna”).

 1. Bakgrund och syfte
  1. Ansvarig och Biträdet har träffat ett avropsavtal avseende Biträdets tillhandahållande av tjänster till Ansvarig (”Avropsavtalet”). Ramavtalets villkor ingår, i tillämpliga delar, som en bilaga till Avropsavtalet och gäller således också mellan Ansvarig och Biträdet.
  2. Avropsavtalet innebär bl.a. att Biträdet i egenskap av Personuppgiftsbiträde behandlar Personuppgifter för vilka Ansvarig är Personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (2016/679) (”GDPR”). GDPR uppställer krav på att skriftligt avtal träffas mellan den som är Personuppgiftsansvarig och den som är Personuppgiftsbiträde (personuppgiftsbiträdesavtal). Detta Avtal reglerar Biträdets Behandling av Personuppgifter för Ansvarigs räkning samt den integritetsnivå som ska uppnås vid Behandlingen.
  3. Vad som anges i detta Avtal ska äga företräde framför Avropsavtalet och dess bilagor om inget annat uttryckligen framgår nedan.
 2. Lagval och definitioner
  1. Vid Biträdets Behandling av Personuppgifter ska svensk lag tillämpas.
  2. Såvida inte annat framgår av detta Avtal ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som de ges i GDPR. Med ”Personuppgift” avses i detta Avtal all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet och för vilka Ansvarig är Personuppgiftsansvarig.
 3. Behandling av personuppgifter
  1. Biträdet ska endast behandla Personuppgifter i enlighet med detta Avtal, Avropsavtalet och dess bilagor, GDPR, dess förordning, Datainspektionens föreskrifter, och Ansvarigs vid var tid gällande instruktioner.
  2. Biträdet får inte behandla Personuppgifter för egna eller några andra ändamål än dem som Biträdet anlitats för av Ansvarig.
  3. Biträdet får inte överföra Personuppgifter till, eller tillgängliggöra Personuppgifter från Tredje land såvida det inte är tillåtet enligt vad som framgår av avsnitt 5 nedan.
  4. Biträdet ska rätta, blockera, utplåna, ändra eller gallra Personuppgifter enligt Ansvarigs instruktioner. Om Ansvarig har markerat att Personuppgift ska raderas ska sådan radering ske senast 180 dagar därefter.
  5. Biträdet ska skyndsamt bistå Ansvarig med, på Ansvarigs begäran, att fullgöra Ansvarigs skyldigheter i förhållande till Den registrerade avseende information.
 4. Underbiträden
  1. Biträdet får anlita eller byta ut en tredje part eller flera tredje parter för Behandling av Personuppgifter enligt Avtalet (”Underbiträde”) om följande förutsättningar är uppfyllda:
   1. Biträdet har rätt att anlita Underleverantör (såsom detta begrepp definieras i Avropsavtalet) enligt Avropsavtalet,
   2. Ansvarig har godkänt anlitandet av den specifika Underleverantören, och
   3. Biträdet har ingått ett skriftligt avtal med godkänt Underbiträde avseende Behandling av Personuppgifter i vilket Underbiträdet åläggs samma skyldigheter som åvilar Biträdet enligt detta Avtal.
  2. För Underleverantörer som redan har godkänts vid tidpunkten för detta Avtals ingående behövs inget ytterligare godkännande. Det åligger dock fortfarande Biträdet att, i enlighet med 4.1(iii) ovan, teckna ett skriftligt avtal med sådant Underbiträde.
  3. Biträdet ska säkerställa att Ansvarig har kännedom om vilka Underbiträden som behandlar Personuppgifter genom att utan dröjsmål, på begäran av Ansvarig tillhandahålla Ansvarig fullständig, korrekt och uppdaterad information om samtliga Underbiträden, där följande information specificeras för varje enskilt Underbiträde:
   1. definition av Underbiträdet, inklusive dess kontaktinformation, bolagsform och geografisk placering;
   2. vilken typ av tjänst som Underbiträdet utför;
   3. vilka egenskaper Underbiträdet har,
   4. garantier som uppställs för att GDPR:s krav kommer att följas, samt
   5. var Underbiträdet behandlar Personuppgifter som omfattas av detta Avtal.
  4. Biträdet får inte anlita Underbiträde om det innebär att Personuppgifter kommer att överföras till Tredje land om inte bestämmelserna i avsnitt 5 är uppfyllda.
  5. Biträdet ansvarar fullt ut mot Ansvarig för Underbiträdes Behandling.
 5. Begränsningar i rätten att överföra personuppgifter till tredje land
  1. Biträdet äger inte rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land, såvida inte Ansvarig skriftligen har godkänt sådan överföring och någon av följande förutsättningar är uppfyllda:
   1. Det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet,
   2. Den registrerade har gett sitt Samtycke till överföringen,
   3. Någon av de i Kapitel V, artikel 47, 48 och 49 GDPR uppräknade situationerna föreligger,
   4. Biträdet har upprättat bindande företagsinterna regler (så kallade Binding Corporate Rules) och mottagaren av Personuppgifterna i Tredje land omfattas av dessa, eller
   5. Biträdet har genomfört själv-certifiering och anslutit sig till EU-U.S Privacy Shield-principerna genom registring på U.S Department of Commerce Privacy Shield-lista.
  2. I det fall överföring av Personuppgifter till Tredje land blir aktuellt ska Biträdet, innan överföring påbörjas, uppvisa dokumentation som styrker att bestämmelsen i avsnitt 5.1 är uppfyllda.
  3. Oaktat 5.1-5.2 ovan ska eventuella begränsningar avseende överföring av Personuppgifter utanför Sverige i Avropsavtalet och dess bilagor äga företräde framför detta Avtal.
 6. Säkerhetsåtgärder
  1. Biträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de Personuppgifter som behandlas enligt vad som stadgas i Artikel 28 § 1 st GDPR. Ansvarig kan i sina instruktioner komma att komplettera villkoren i detta avsnitt 6 utifrån vad som framkommer i Ansvariges laglighetsprövning enligt Artikel 5 GDPR och den risk- och sårbarhetsanalys som Ansvarig utför innan avrop enligt avtalet.
  2. Biträdet ska vidta åtgärder för att samtliga personer som arbetar under dennes ledning följer vad som framgår av detta Avtal och vid var tid gällande instruktioner från Ansvarig, samt att de hålls informerade om innehållet i GDPR. Biträdet ska begränsa åtkomsten till Personuppgifterna till sådana personer som arbetar under dennes ledning och som behöver Personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter för fullgörande av ingångna avtal mellan Biträdet och Ansvarig. Biträdet ska se till att de personer som har åtkomst till Personuppgifterna omfattas av sekretess enligt vad som framgår av avsnitt Artikel 14 § 5(d) samt att de är informerade om hur de får behandla Personuppgifterna. Biträdet ska ha ett behörighetskontrollsystem som förhindrar obehörig Behandling av Personuppgifter eller obehörig åtkomst till Personuppgifter. Biträdet ska använda ett loggsystem som möjliggör att Behandling av Personuppgifter kan spåras.
  3. Biträdet ska tillhandahålla och vidta tekniska och praktiska lösningar för att utreda misstankar om att någon obehörigen behandlat eller haft obehörig åtkomst till Personuppgifterna. Vid obehörig Behandling, obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av Personuppgifter, samt försök till dessa, ska Biträdet omedelbart skriftligen underrätta Ansvarig om händelsen.
  4. Ansvarig får lämna ytterligare instruktioner om säkerhetsåtgärder. I sådant fall ska Biträdet följa instruktionerna.
  5. Om Biträdet saknar instruktioner från Ansvarig som Biträdet bedömer är nödvändiga för att utföra Behandling av Personuppgifter, eller anser att Ansvarigs instruktioner helt eller delvis står i konflikt med de författningar, föreskrifter och rekommendationer som Biträdet ska följa enligt Avtalet, ska Biträdet utan dröjsmål meddela Ansvarig om sin inställning och invänta de instruktioner som Ansvarig bedömer erforderliga.
  6. Biträdet har rätt till ersättning för skäliga, styrkta och direkta merkostnader som Biträdet orsakas till följd av förändrade eller ytterligare instruktioner enligt punkterna 6.1 och 6.6 ovan. Sådan rätt till ersättning ska dock inte föreligga för förändrade säkerhetskrav som Biträdet ska uppfylla utan rätt till ersättning enligt Ramavtalet.
 7. Granskning och tillsyn
  1. Ansvarig äger rätt att, själv eller genom eller annan av Ansvarig utsedd tredje part (som inte ska vara en konkurrent till Biträdet) följa upp att Biträdet lever upp till den Ansvariges krav på Behandlingen. Biträdet ska vid sådan uppföljning bistå Ansvarig eller den som utför granskningen med dokumentation för att kunna följa upp Biträdets efterlevnad av detta Avtal. Biträdet ska även tillförsäkra Ansvarig motsvarande rättigheter i förhållande till anlitade Underbiträden. Biträdet äger rätt att erbjuda alternativa tillvägagångssätt för uppföljning, exempelvis granskning genomförd av oberoende tredje part. Ansvarig ska i sådant fall äga rätt, men inte vara skyldig att, tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för uppföljning.
  2. Biträdet ska bereda möjlighet för Datainspektionen, eller annan myndighet som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter, att göra tillsyn på plats.
  3. Om Datainspektionen eller annan myndighet inleder granskning av Ansvarigs Behandling av Personuppgifter eller om enskild väcker talan mot Ansvarig med anledning av sådan Behandling och frågan rör Behandling som kan antas ha utförts av Biträdet, ska Biträdet i skälig omfattning och mot ersättning för självkostnader bistå Ansvarig med dokumentation och annan information avseende Behandlingen i syfte att möjliggöra för Ansvarig att tillmötesgå myndigheter i deras granskning och bemöta framställda krav.
 8. Utlämnande av information
  1. Om Den registrerade, Datainspektionen, annan tillsynsmyndighet eller annan tredje man begär information från Biträdet som rör Behandling av Personuppgifter, ska Biträdet hänvisa till Ansvarig. Biträdet får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan skriftligt föregående medgivande från Ansvarig. Biträdet ska bistå Ansvarig för det fall Den registrerade begär att få ta del av information som finns registrerad om denne i form av Personuppgifter eller begär rättelse av sådan information.
  2. Biträdet ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Ansvarig om eventuella kontakter från Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter. Biträdet har inte rätt att företräda Ansvarig eller agera för Ansvarigs räkning gentemot Datainspektionen eller andra tillsynsmyndigheter som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter. För det fall Biträdet genom lag eller myndighetsföreläggande är nödgad att lämna ut Personuppgifter, gäller vad som stadgas i punkt 9.3.
 9. Sekretess
  1. Biträdet och de personer som arbetar under dennes ledning ska vid Behandling av Personuppgifter iaktta sekretess. Det innebär att Personuppgifter inte obehörigen får röjas för tredje man. Biträdet åtar sig att se till att den eller de personer som arbetar under Biträdets ledning och som kommer att behandla Personuppgifter iakttar och följer Biträdets sekretesskyldighet enligt denna punkt 9.1.
  2. Personuppgifter, information, instruktioner, systemlösningar, beskrivningar eller andra handlingar som Biträdet erhåller genom informationsutbyte enligt detta Avtal eller annat avtal parterna emellan får inte utnyttjas eller röjas för annat ändamål än som framgår av detta Avtal eller annat avtal parterna emellan, vare sig direkt eller indirekt, om inte Ansvarig på förhand skriftligen medgivit detta. Sekretesskyldigheten gäller inte information som part kan visa var allmänt känd eller som kommit till parts kännedom från tredje man utan brott mot detta Avtal.
  3. Biträdet får lämna ut Personuppgifter utan att det innebär ett handlande i strid med detta Avtal om Biträdet genom lag eller myndighetsföreläggande är nödgad att lämna ut Personuppgifter. I sådant fall åligger det Biträdet att omgående skriftligen meddela Ansvarig om detta och begära att de efterfrågade Personuppgifterna omfattas av sekretess vid utlämnandet.
  4. Sekretessplikten gäller även om detta Avtal i övrigt upphör.
 10. Ersättning
  1. Om det inte följer av någon annan punkt i detta Avtal har Biträdet inte rätt till särskild ersättning för Behandling av Personuppgifter under detta Avtal.
 11. Skadestånd och ansvar gentemot tredje man
  1. Biträdet åtar sig att hålla Ansvarig skadeslöst i det fall Ansvarig är skyldig att utge skadestånd till Den registrerade enligt 146 § GDPR om den Behandling av Personuppgifter som ligger till grund för skadeståndsersättningen har utförts av Biträdet i strid med detta Avtal.
  2. Biträdet åtar sig att även i övrigt hålla Ansvarig skadeslöst för det fall Ansvarig drabbas av skada till följd av Biträdets behandling av Personuppgifter i strid med detta Avtal.
  3. Part ska inte vara skyldig att utge ersättning för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst enligt detta Avtal. Till undvikande av missförstånd ska sådan skada som avses i punkt 11.1 anses utgöra direkt skada hos Ansvarig.
  4. Det maximala skadeståndsbeloppet enligt Avtalet ska inte överstiga vad som framgår av Huvudavtalet.
 12. Avtalstid, förhållande till övriga avtal och ändringar
  1. Detta Avtal gäller mellan parterna så länge Biträdet behandlar Personuppgifter för vilka Ansvarig är Personuppgiftsansvarig. Vid Avtalets upphörande ska Biträdet tillse att samtliga Personuppgifter överlämnas till Ansvarig i sådant format som Ansvarig definierar.
  2. Biträdet åtar sig att radera samtliga Personuppgifter som behandlats enligt detta Avtal inom 180 dagar från Avtalets upphörande. Radering ska emellertid inte ske förrän Biträdet skriftligen har informerat Ansvarig om att radering kommer att ske och har överlämnat Personuppgifter enligt punkt 12.1.
  3. Om bakomliggande avtal som innebär att Biträdet behandlar Personuppgifter upphör och nytt sådant avtal träffas utan att ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta Avtal även för det nya avtalet.
  4. Ändringar och tillägg till detta Avtal ska, för att vara giltiga, göras skriftligen och undertecknas av båda parter. Sådana ändringar och tillägg till Avtalet träder i kraft 30 dagar efter båda parters undertecknande om inget annat är överenskommet. Denna punkt 12.4 förhindrar inte att Ansvarig kan ändra eller utfärda ytterligare instruktioner i enlighet med vad som framgår av detta Avtal.
 13. Lagval och tvistlösning
  1. För detta avtal gäller svensk rätt.
  2. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras vid allmän domstol.
  3. Skiljedomsförfarandet skall äga rum i Helsingborg.
  4. Leverantören äger rätt att, istället för skiljedomsförfarande, låta tvister i anledning av Avtalet provas av allmän domstol, varvid Helsingborg tingsrätt skall vara första instans.

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: