GA4 – Den nya generationens egendomar i Google Analytics

2021-09-28 -

Google Analytics spårningskod

Genom att använda Google Analytics kan du få värdefull statistik om dina besökare. Allt du behöver är ett Analytics konto och en spårningskod som installeras på din hemsida. GA4 är den nya generationens egendomar i Google Analytics. Den förra generationens spårningskod kallades för Universal Analytics och hade en kod som började med UA följt av siffror. Den nya Google Analytics 4 koden börjar istället på G, följt av din unika kombination av siffror och bokstäver.

Exempel

Universal Analytics: UA-20391714-1
Google Analytics 4: G-RJRZ5FJEH

Hur skiljer sig Google Analytics 4 från Universal Analytics?

Den största skillnaden mellan Universal Analytics och GA4 är att man har möjlighet att spåra trafik från hemsidan och appar i samma egendom för att bättre kunna jämföra beteendemönster över olika plattformar. Universal Analytics kommer så småningom att fasas ut och sluta utvecklas. Därför är det viktigt att skapa en ny GA4 egendom så att du kan börja samla in data. Har du redan Analyics på din hemsida? Eftersom att vi befinner oss i en övergångsfas så kan du behålla din Universal Analytics egendom för att inte gå miste om den redan insamlade statistiken. Läs mer här angående hur du adderar en GA4 egendom till din befintliga.

GA4 - Den nya generationens egendomar i Google Analytics

Guide för att sätta upp en ny GA4 egendom:

  1. Logga in på Google Analytics och klicka på kugghjulet längst ner till vänster
  2. Du presenteras då med en överblick över ditt konto, egendom och vy
  3. Se till att du väljer det konto som du vill placera den nya GA4 egendomen i
  4. Klicka på “Create Property” under spalten för egendom
  5. Ge din egendom ett beskrivande namn och ställ in rätt tidszon och valuta. Klicka dig vidare.
  6. Fyll i information om storlek och mål för verksamheten. Klicka dig vidare.
  7. Nu får du upp en sida för att sätta upp dataströmmar. Man skapar en datastöm för varje enhet som man arbetar med (web, ios, android). Välj “Web” om det är din hemsida som du vill spåra
  8. Fyll sedan i hemsidans URL och “Stream name”, t.ex. “Hemsidans namn Web”. Låt Enhanced measurement vara ifylld. Detta innebär att Google kommer att sätta upp mycket av spårningen automatiskt. Klicka sedan på “Create stream”. 
  9. Längst uppe i högra hörnet får du upp din nya spårningskod (som börjar på G- tillskillnad från UA-egendomarna vars kod börjar på UA-). Det är denna koden som vi ska lägga in på hemsidan.
  10. Be din hemsideutvecklare om hjälp med installation eller läs mer på Googles supportforum

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: