6 misstag att undvika – Facebook Ads

2023-06-15 -

Genom att annonsera på Facebook och Instagram kan du nå ut till många personer inom specifika målgrupper och sprida kännedom samt öka försäljningen. När det är dags att sätta upp en kampanj finns det däremot några misstag du bör undvika. Här kommer 6 vanliga misstag att undvika när det kommer till Facebook Ads

En tydlig målsättning saknas

Det är viktigt att veta intentionerna bakom annonseringen. Är målet att öka trafiken, få fler följare på Instagram, få fler leads eller att öka försäljningen? Genom att ha en tydlig målsättning blir det lättare att anpassa annonsen utifrån målsättningen samt mäta annonsens framgång.

När kampanjen sätts upp kan du välja mellan 6 olika kampanjmål. Dessa är medvetenhet, trafik, interaktion, leads, appkampanj och försäljning. Välj det kampanjmålet som motsvarar det du vill uppnå med kampanjen. 

Facebook-pixeln är inte rätt installerad

Facebook-pixeln är en JavaScript som läggs in i webbplatsens kod för att samla in data från besökarna som kommer från Facebook och Instagram. Med hjälp av datan som Facebook-pixeln samlar in kan du skapa lookalike-målgrupper och köra retargeting annonser och på så sätt ta dina annonser till nya nivåer. 

En copy som inte lockar

Det är superviktigt att copyn med bild/video och text lockar samt övertygar den målgrupp som ser annonsen. Ha ett tydligt budskap och ta fram USP:ar som får ditt företag att sticka ut från konkurrenternas. Facebook bedömer även annonsen utifrån “relevansresultat”, som innebär hur stor värde annonsen har för användarna. Att få höga poäng i relevansresultatet innebär sänkta kostnader men fler exponeringar av dina annonser. Låga poäng kan istället skada annonskontot och kosta mer pengar för mindre resultat.

Misstag vid Facebook Ads

För hög annonsfrekvens

För hög annonsfrekvens, även kallat Ad fatigue (annonströtthet) innebär att samma annons synts för många gånger för samma personer. Annonströtthet gör att användarna blir uttråkade och slutar uppmärksamma dem.  

Att inte a/b-testa

För att testa sig fram vad som funkar för just din målgrupp bör man a/b-testa. Detta genom att ha mer än en annons igång samtidigt för att testa olika bilder, budskap, CTA:s med mera och sedan jämföra resultatet. Därefter vet man mer vad som fungerar för ens specifika målgrupp och det blir lättare vid framtida annonsering. 

För bred eller för snäv målgrupp

Facebook Ads bygger mycket på att man kan specificera vilken målgrupp annonsen ska synas för. Det är viktigt att ta fram en målgrupp som inte är för snäv eller för bred. En för snäv målgrupp kan göra att potentiella kunder inte ser annonsen, medan en för bred målgrupp istället kan göra att annonsen spenderar pengar på fel personer. 

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: