Svenskarnas internetvanor 2021

2021-11-10 -

I slutet av oktober 2021 släppte Svenskarna och Internet sin årliga studie som handlar om svenskarnas internetvanor under 2021. Det är en omfattande rapport som täcker det mesta kring svenskarnas internetvanor. I detta blogginlägget presenteras intressanta delar av de resultat som rör statistik om internetanvändning, köp via e-handel och användning av sociala medier. Vill ni läsa hela rapporten hittar ni den här.

Internetanvändning

Internetanvändningen fortsätter vara en stor del i svenskarnas vardag under 2021. De allra flesta använder internet dagligen och majoriteten gör det via sin mobil. Av Sveriges befolkning som är 16 år och äldre har 94% använt internet under senaste året och 90% gör det dagligen. Av dessa 94 % är det 4 % som är så kallade “sällananvändare”, alltså de som inte använder internet på en daglig basis. Detta innebär att 6% inte har använt internet alls under det senaste året. Den största gruppen människor som inte använder internet alls är pensionärer, där var femte lever ett liv utan internet. Gruppen som inte använder sig av internet hamnar i ett digitalt utanförskap i samhället då många samhällstjänster numer utförs via nätet.

För att jämföra det så låg internetanvändandet på 85% 2010, då var det istället 15% som inte använde internet alls. Under de senaste 3 åren har det tillkommit 4% nya internetanvändare, vilket visar på fortsatt digital ökning. Den mest använda digitala enheten är mobilen, följt av dator och till sist surfplatta. 

E-handel

När det kommer till e-handel så fortsätter försäljningen på nätet att växa, inte minst under pandemin. Av Sveriges befolkning över 16 år och äldre så är det ca 9 av 10 personer (89 %) som handlar på nätet. Tidigare var siffran 7 av 10 men efter pandemin bröt ut har ytterligare 2 av 10 börjat e-handla. 94% av alla internetanvändare säger att de e-handlar ibland och nästan alla som är födda på 60-talet och senare handlar på nätet.  

En fjärdedel av pensionärerna har börjat e-handla de senaste 3 åren och under 2021 handlar närmre 2 av 3 pensionärer på nätet. Överlag har nästan 2 av 10 börjat shoppa online under de senaste tre åren. Samtidigt som ca hälften av de som betalar på nätet känner en otrygghet för att bland annat lämna ut kortuppgifter, bli hackade eller att utsättas för bedrägeririsk.

Sociala medier

De tre populäraste sociala medierna är fortfarande Facebook, Instagram och Youtube. Hela 95% av internetanvändarna i Sverige som är 8 år och äldre har använt sociala medier under det senaste året. Resultatet på 95% är detsamma om målgruppen istället är internetanvändare som är 16 år och äldre. Om vi ser utifrån hela Sveriges befolkning som är 16 år och äldre så är det 89% som använder sociala medier. Den målgruppen som använder sociala medier som Facebook och Instagram mest är 90-talisterna.

Svenskarnas internetvanor 2021

När det då kommer till specifika sociala medier så är Tiktok populärast av personer födda på 00-talet där 2 av 3 använder appen ibland. När det kommer till LinkedIn så har nästan 4 av 10 av de som arbetar varit aktiva senaste året och mer än hälften av alla tjänstemän har använt LinkedIn under det senaste året. Mer än hälften av de som använder Youtube gör det för att kolla på instruktionsfilmer och hela 95% av alla 90-talister och 00-talister använder tjänsten. Kvinnor dominerar på plattformarna Pinterest och Familjeliv medans männen dominerar på Twitter, Reddit och twitch. Det är fler barn i åldern 8-11 som använder sociala medier än antalet internetanvändare som är 76 år och äldre.

Statistik över internetsanvändares användning av sociala medier:

  • Facebook – 54% använder dagligen och 71% har använt minst en gång under senaste året
  • Instagram – 46% använder dagligen och 64% har använt minst en gång under senaste året
  • Youtube – 35% använder dagligen och 81% har använt minst en gång under senaste året
  • Snapchat – 23% använder dagligen och 38% har använt minst en gång under senaste året
  • LinkedIn – 25% har använt minst en gång under senaste året
  • Tiktok – 10% använder dagligen och 20% har använt minst en gång under senaste året

Detta var ett litet utdrag av all den statistik som finns i rapporten, läs gärna den fullständiga rapporten på Svenskarnas och Internets egna hemsida.

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: